Klimatilpasning i norske kommuner


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i prosjektet fra de forskjellige instituttene som er involvert i prosjektet.

Bioforsk

Anne Grete Buseth Blankenberg

Johannes Deelstra

CICERO Senter for klimaforskning

Ilan Kelman (prosjektleder)

Petter Haugneland (nettredaktør)

Trude Rauken

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Annika Haugen

Thomas Risan

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Anne-Marie Bomo

Ingun Tryland

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Gunnar Halvorsen

Norsk instiutt for luftforskning (NILU)

Terje Grøntoft

Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

Geir Orderud

Spesiell takk til  Hege Westskog, Helene Amundsen og Winfried Dallmann (CICERO), Lars Erikstad (NINA), Frode Berglund (NIBR) og alle de andre som har bidratt med innhold til denne nettsiden.

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.