Klimatilpasning i norske kommuner

Sjøboder i Trondheim

Om prosjektet tilpasning til ekstremvær i norske kommuner

Dette prosjektet har fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektlederansvaret.

Hovedmålsettingen ved prosjektet er å lage et informasjonsgrunnlag for kommunene i deres arbeid med tilpasninger til klimaendringer.

Prosjektet har særlig fokus på drikkevann, kulturarv og naturressurser, men vil også adressere andre spørsmål av relevans i forhold til de utfordringene kommunene står overfor. Prosjektet vil legge vekt på å kartlegge dagens tilpasningsforvaltning og barrierer og vurdere gode tilpasningsstrategier samt kunnskapsbehov. Det er et siktemål at vi skal etablere god kommunikasjon mellom forskerne i prosjektet og forvaltere. 

Framtidig forskningsagenda: Klimaendringer og norske kommuner

Her presenteres spesifikke forslag på hvordan forskning på klimaendringer og norske kommuner kan fortsette.

Les mer

Forskningsresultater

Sammendrag av resultatene fra forskningsprosjektet Tilpasning til klimaendringer i norske kommuner.

Les mer

Rapport: Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

En ny rapport studerer utfordringer norske kommuner står overfor når de skal prøve å håndtere mer ekstremvær som følge av klimaendringer og hvordan kommunene kan håndtere utfordringene i praksis.

Les mer

Andre ressurser i klimatilpasningsarbeidet

Dette nettstedet for forskningsprosjektet «tilpasning til ekstremvær i norske kommuner» dekker bare noen utvalgte temaer om tilpasning til klimaendringer. Fokusområdene er drikkevann, kulturminner og naturressurser, samt mer overordnet om tilpasningsstrategier.

Les mer

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i prosjektet fra de forskjellige instituttene som er involvert i prosjektet.

Les merProsjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.